Мени

Програма за почетна група

 • Shavasana опуштање на телото
 • Pavamuktasana 
 • Антигастритични и антиревматски вежби
 • Вежби за кичма 
 • Вежби за раце
 • Вежби за врат
 • Вежби за очи
 • Parighasasana, положба на порта
 • Tadasana-положба на планина
 • Kati cakrasana-ротација на половината
 • Vrksasana -дрво
 • Virabhradasana1-воин1
 • Тибетански ритуали
 • Balasana-детска положба
 • Marjary asana-мачка
 • Viagrasana-тигар
 • Danurasana-лак
 • Аrdha macyendrasana-торзија на кичма
 • Предмедитативни и медитативни положби

Пранајам

 • Подготовка
 • Јогаиско дишење-полн јога здив
 • Проветрување на белите дробови-каскадно дишење
 • Бастрика
 • Nadi shodana pranayam
 • Pranamudra

Основи на медитација