Мени

Како се организирани часовите

Во Јога Клубот Тара-Аеродром, часовите се организирани во три групи: почетни, средни и напредни (прва, втора и трета група).

1