Мени

Соработници

Владимир Пендовски
<a href="</a

Институт За Универзална Енергија - Скопје

Tел. 078 203 437
E-пошта: pendovski@yahoo.com

 

Лилјана П. Радева
ЈОГА СТУДИО СУРИА - Кисела Вода

Tел. 078 342 385, 071 342 385
E-пошта: surya_mkd@yahoo.com

 

Ивона К. Серафимовска
ЈОГА СТУДИО САНГА - Струга

Tел. 070/984-681
E-пошта: sangastruga@yahoo.com

 

Елена Котевска
дипл.агроном инжинер-производство на Буковки.

Нарачки на тел. 078 237171
E-пошта: elena-kotevska@hotmail.com