Мени

Распоред на термините

Почетни, средни и напредни курсеви, јога за трудници

ПОЧЕТНИ ГРУПИ - Понеделник и Среда од 18.00ч 19.15ч и Вторник и Четврток од 18.00ч

СРЕДНИ ГРУПИ - Вторник и Четврток од 19.15ч , Понеделник и Среда од 20.30ч

НАПРЕДНИ ГРУПИ - Вторник и Четврток од 20.30h

ЈОГА ЗА ТРУДНИЦИ - Понеделник и Среда од 16.45ч

УТРИНСКИ ТЕРМИНИ - Вторник и Четврток од 10.30h

ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВИ, ТЕРМИНИ СО ДОГОВОР

ЈОГА ОНЛАЈН- од понеделник до четврток, од 19.20ч.