Мени

Отворање на клубот

Датум: 26.09.2008

 

 

Петте koши  или  петте тела , се однесуваат на  облиците , нивоата  на постоење на човекот.

Тоа е петдимензионален модел на човековото битисување, според психологијата на јогата. Тој асоцира на Руските кукли кои се вовлекуваат една во друга, или слоевите на кромид. Како што слоевите се освестуваат една по една, тргнувајќи од надвор кон внатре, се повеќе настанува доближување до состојбата на блаженство и вистинската суштина на нештата-атма или себство.

Петте koши  или  петте тела , се однесуваат на  облиците , нивоата  на постоење на човекот.

Тоа е петдимензионален модел на човековото битисување, според психологијата на јогата. Тој асоцира на Руските кукли кои се вовлекуваат една во друга, или слоевите на кромид. Како што слоевите се освестуваат една по една, тргнувајќи од надвор кон внатре, се повеќе настанува доближување до состојбата на блаженство и вистинската суштина на нештата-атма или себство.