Мени

Општи поволни влијанија

“Многу луѓе се трудат да живеат што подолго, Но многу малку се тие шти се трудат да живеат што подобро.” - Сенека

Вегетаријански предлог

Вегетаријанството се случува како избор и е резултат на повисоко ниво на свесност.

Петте обвивки на себството според психологијата на јогата (петте коши)

Душата, повисокото јас или себството е обвиткана со пет обвивки на постоење на различно ниво.

Осум (гранки) чекори на јогата

Овие осум чекори во основа, служат како водич и прирачник за добро осмислен живот, живот со цел.

Од каде потекнува и која е историјата на јогата

Јогата е традиционален духовен и практичен систем кој теоретски и практично настанал пред многу илјади години во Индија Зборот yoga на санскрит има повеќе значења. Потекнува од зборот yuj што значи: соединување, слога, цврст спој.

Легендата за Тара

Еден ден... Авалокитешвара (бодисатва на сомилоста и љубовта) погледна на земјата и виде многу страдање.

1